Sídlo firmy: Tina Energy - Záruka Energie s.r.o. Bezručova 2246/31, Pod Bezručovým vrchem, 794 01, Krnov, IČO: 14412594
+420 773 735 826
magickakuchyne@email.cz

Měsíc říjen, aneb harmonické vztahy se hlásí o slovo

Měsíc říjen, aneb harmonické vztahy se hlásí o slovo

  1. Jednotlivci (osobní úroveň energie)

Ano, říjen je měsíc vztahů. Tak jakápak osobní úroveň? No ano. Je to měsíc vztahů. Jenže vztahů ne jen tak ledajakých, ale takových, které jsou postaveny na stavebních kamenech harmonie. A jelikož vyvážit energie vztahů k dětem a k partnerovi současně není vůbec jednoduché, je nezbytné začít u sebe. Pokud se tedy v tuto chvíli zatím ještě nacházíte na cestě k vlastnímu sebepřijetí, bez kroku č.1, tedy bez nastavení vlastních hranic ve vztazích, si, jak se říká, v říjnu ani „neškrtnete“. A aby toho nebylo málo, bude třeba okamžitě nejen své hranice vytvořit, ale okamžitě je začít naplňovat respektem a novou cestu harmonie ihned realizovat.

Pokud máte pocit, že se vám dlouhodobě nedaří, ( ve vztahu k partnerovi, dětem, v práci atp..) nesjpíše všechna tato témata neúspěchů spolu úzce souvisí.

Zkuste se zamyslet nad první otázkou k posunu duše:

Jak moc dokáži tvořit svůj život, abych se cítila šťastná a jak moc ho tvořím proto, abych naplnila lidi okolo sebe?

Otázka je položena tak, abychom si uvědomili poměr energií, které tvoříme. Jsme-li šťastní, máme-li dostatek času pro sebe a pro svou práci, je nám nepochybně dobře. Jsme-li však nastaveni na vlnu sebepopření a snažíme-li se žít svůj život pro druhé, nejsou naše emoce v harmonii. Naše duše totiž onu disharmonii vnímá a brání se jí všemi možnými prostředky. Ukazuje nám, abychom nebrali své pocity na lehkou váhu a nestylizovali se do role, která pro nás prostě není přirozená.

Měsíc říjen nás vede k nadhledu a otevření se novým, byť třeba pro nás do této chvíle nepřijatelným, možnostem. Učíme se být sami sebou a milovat své zdraví, plnit si své sny a žít v naprosto vyvážených vztazích, protože to je jediný způsob, jak si náš život skutečně užívat.

Otázka č.2:

Jaké životní role (matka, manželka, milenka, podnikatelka, žena aj.) ti přináší pocity seberealizace a tvoří tvou energii a jaké role ti vysloveně neprospívají a připravují tě o energii?

Otázka č.3:

Kde jsou v tomto neprospěšném vztahu tvé hranice a kde by měly být?

Otázka č.4:

Jak konkrétně si hranice, které prospívají mé životní energii, mé vlastní tvorbě a seberealizaci vytvořím?


2) Páry (vztahová úroveň energie)

Říjen, jak už bylo zmíněno výše, je měsíc vztahů a bude přirozeně také měsícem komunikace a spolupráce. Abychom říjnové energie dokázali zpracovat nejen v rovině osobní, ale také ve vztazích, potřebujeme k tomu mít nastavené pevné hranice a tyto hranice si také v rámci vztahů udržet a prosadit. Pokud máte rodinu, tak nastražte uši nebo zbystřete zrak. Co se týká partnerství, je potřeba, aby oba partneři byli ochotni o všem, co cítí, komunikovat a také, aby byli ochotni naladit se jeden na druhého s porozuměním a najít způsob, jak se v rámci možností ve vztahu podílet na společné tvorbě. Bude potřeba si navzájem poskytnout prostor pro seberealizaci, uvědomit si, že bez respektu osobnosti druhého a jeho potřeb, není možné vytvořit šťastný domov a najít způsob, jak společně zabezpečit cíle rodiny.

Zkuste se zamyslet nad otázkami k posunu duší společně s partnerem:

•             Co je nejdůležitější pro náš vztah, abychom našli vzájemné štěstí a pocit naplnění?

•            Jaké hranice si potřebujeme vytvořit, aby náš vztah fungoval a my byli naplněni?

•             Kolik energie máme pro tvorbu rodiny?

•             Jakým způsobem můžeme podpořit rodinné zázemí každý za sebe a jakým způsobem to uděláme společně?

•             Jaké změny souvisí s naší spokojeností a jak je společně zrealizujeme?


3) Planeta (vyšší, zcela vědomá úroveň energie)

S touto energií umí pracovat málokdo. Většinou si žijeme své životy a snažíme se svůj život přežít. Soustředíme se na to, abychom neskončili v blázinci, případně si užíváme naprostou svobodu, svůj konzumní život. Fakt, že máme okolo sebe také planetu a žijeme tedy zákonitě též ve vztahu k přírodě, je nám tak trochu putna. Prozradím vám ovšem jedno velké tajemství. Pokud tuto úroveň naší existence přehlížíme, nikdy nemůžeme dosáhnout skutečné harmonie ve vztazích. Je to stejné, jako byste přehlíželi partnera nebo děti. To taky nejde. Jsme součástí všeho, co nás obklopuje, ať už si to uvědomujeme či nikoliv. Pokud jsme tedy doposud nepřevzali odpovědnost za to, jaký dopad má naše tvorba, naše existence a naše domácnost na přírodu a ekosystém, tak bychom se nad tím měli ale fofrem zamyslet. Energie vnímám od malička a každý den vidím, jak se lidem, kteří tuto úroveň vztahu ignorují, nedaří. Naše chování k planetě má totiž zásadní vliv na to, co my sami prožíváme. Nevěříte? Popíši vám příklad rodiny, kterou jsem měla možnost v rámci své praxe sledovat.

Je to rodina, která zcela ignoruje dnes již zcela běžnou záležitost, jakou je třídění odpadu. Proto také žije v nezdravých (neuspořádaných) energiích. Její život je neustále provázen nezdravými emocemi, jako jsou vztek, stres, deprese, rozbroje ve vztazích apod. Je to proto, že v této domácnosti zcela nevědomě dochází k nahromadění nezdravých energiích a ty se potom promítají i do nižších úrovní vědomí a samozřejmě i do nevědomí.

Možná se vám to bude zdát nepravděpodobné, ale zkuste se zamyslet na tím, v jaké alarmující situaci se dnes planeta, jako zcela vědomá a svébytná entita, nachází a co sama může pro vymezení svých vlastních hranic udělat? Dnes už opravdu nemůžeme přehlížet, jak se k ní chováme. Je potřeba se proto zamyslet nad tím, jaký mají vliv naše konzumní životy na celkovou situaci, jak si můžeme vytvořit zcela vědomý vztah k přírodě a ekologii a jak udržitelně hospodařit. Abychom v této době mohli žít ve zdravých vztazích, nestačí proto navodit harmonii k sobě samým, k partnerovi, k dětem, ale zcela zákonitě též k planetě, přičemž je nezbytné se zcela vědomě v tomto ohledu zapojit do změny kolektivního chování. A tím rozhodně nemyslíme na plnění zmatených, neefektivních a „rozlaďujících“ norem uměle vnucovaných lidstvu hrstkou samozvaných šílenců.

Možná díky tomuto článku pochopíte, co se může v tuto chvíli ve vašem životě dít. Pokud jste na sobě dlouhodobě pracovali a některé energie se vám neustále do vašeho života vrací, je dost pravděpodobné, že jste zapomněli na vztah k planetě. I tento vztah, stejně jako všechny ostatní vztahy, funguje na principu zákona přitažlivosti a zrcadlení. Pokud se chceme cítit dobře na těle i na duši, nemůžeme ignorovat vztah k ekosystému a k přírodě. Vysvětlím. Pracovali jste na sobě a některé pocity jako např. vztek, nepochopení, pocity na zvracení, únava či deprese se neustále vrací, i když jste udělali už všechny potřebné změny ve vztazích i v životě?

•             Pak se zamyslete nad tím, jakým způsobem vedete svou domácnost?

•             Co používáte za čistící prostředky?

•             Jaký odpad vytváříte, kolik ho tvoříte a jak s ním nakládáte?

•             Kde a jak žijete a jak vaše prostředí působí na vaši životní energii?

•             Vytvořili jste zcela vědomý vztah k přírodě a ekologii?

•             Tvoříte ekologickou a udržitelnou domácnost?

•             Přizpůsobili jste své chování alarmující ekologické situaci, ve které se jako společnost nacházíme?

•             Tvoříte za sebe a svou domácnost všechno, co by mohlo tuto situaci změnit?

•             Jak se chováte k půdě, vodě a k přírodním zdrojům?

•             Proč, pokud jste doposud přírodu ignorovali, jste tak činili?

Víte, že naše zdraví přímo úměrně souvisí se zdravou přírodou a naše existence je přímo úměrně závislá na zdravých přírodních zdrojích a na darech Matky Země? Proč tomu tak je? Proč člověk bez přírody nemůže přežít? A proč bez uměle vytvořených systémů přežít může? Kde je skutečné zdraví a kde je skutečná energie potřebná pro náš zdravý život?

A kde je naše pochopení, zodpovědnost a vědomý přístup k těmto zásadním otázkám?

Je tam, kde je naše skutečné vědomí …Živé vysílání bude ve středu 4.10.2023 od 21:00 hodin