Sídlo firmy: Tina Energy - Záruka Energie s.r.o. Bezručova 2246/31, Pod Bezručovým vrchem, 794 01, Krnov, IČO: 14412594
+420 773 735 826
magickakuchyne@email.cz

Měsíc listopad aneb hluboké vztahy dvou duší k duši

Měsíc listopad aneb hluboké vztahy dvou duší k duši

1) Jednotlivci (osobní úroveň energie)

Krásný podzimní čas, přátelé. Vítám vás na našich stránkách. Přišli jste pro informace o měsíci listopadu a proto se nyní rozepíši o energiích, které nás čekají. Jak již napovídá název článku, půjde o hluboké vztahy dvou duší a vztah ke své duši. Hlubokými vztahy jsou myšleny vztahy karmické, vztahy spřízněných duší, vztahy v duchovních rodinách, vztahy dvojplamenů a vztahy obecně. Vztahem k duši je myšlen vztah k sobě, svému já, k energii, k vlastní podstatě, k vlastní tvořivé síle, božskému já a k duchovnímu principu. Tedy vztah k hledání duchovní pravdy o sobě a přijetí svého já, jako vyjádření realizace tvorby samotné. Čím hlouběji poznáme sebe samé, tím krásnější vztahy dokážeme vytvořit. Ovšem bez ponoru do vlastního ega, bez pochopení našich programů a bez práce s generačními vzorci nelze tvořit náš život bez zátěží. Je to jako tlačit káru plnou kamení do kopce a snažit se předstírat, že jdeme s lehkostí a ladně, zatímco jsme zpocení a ufunění.

Zkuste se zamyslet nad první otázkou k posunu duše:

Nakolik procent se mi daří vytvořit to, co skutečně chci a potřebuji?

Otázka je položena tak, abychom si uvědomili poměr energií, které tvoříme. Měsíc listopad se bude nejsilněji projevovat v pochopení našeho způsobu tvorby a uvědomění si, na jakém základě jde tvořit svobodný, zdravý a spokojený domov.

Otázka č.2:

Jak moc jsem spokojena s výsledky svého zhmotňování?

Otázka č.3:

Co všechno se mi podařilo dosáhnout a co se mi nedaří vytvořit?

Otázka č.4:

Jak konkrétně si představuji svůj život a jak daleko jsem nyní od své představy?


2) Páry (vztahová úroveň energie)

Listopad je měsíc hlubokých vztahů. Je o společném prožitku emočním i fyzickém a o společné tvorbě dvou duší. Tématem je rodina, jinými slovy „tvoříme společně domov a rodinné štěstí“ v lásce a s respektem. Ale nebyl by to měsíc hlubokých vztahů, kdyby v tom nebylo nějaké to „ale“. Naše „ale“ spočívá v odpovědi na otázku: Kde a za jakých podmínek jsme schopeni tvořit s partnerem skutečný domov?

Zkuste se zamyslet nad otázkami k posunu duší společně s partnerem:

•             Co nám brání ve společné tvorbě?

•            Jakým způsobem se takový naplněný a šťastný domov tvoří?

•             Jaké informace k tomu potřebujeme?

•             Jaké generační vzrorce odpovídají tomu, co nyní tvoříme?

Jaké vzorce chování bychom k tvorbě našeho láskyplného domova potřebovali?

•             Jaké změny potřebujeme udělat, abychom toho byli jako pár vůbec schopni?


3) Planeta (vyšší, zcela vědomá úroveň energie)

Tato úroveň je pro otrlé čtenáře, kteří se nebojí vlastní zodpovědnosti za tvorbu v tak silném vztahu, jako je vztah k naší planetě a jejímu životnímu prostředí, včetně prolínaní naší energie s naším okolím , tedy i s přírodou a Matkou Zemí (dále jen „okolí“). Tématem měsíce listopadu je sebepoškozování, tedy program sebedestrukce a tím neschopnost uvědomit si dopad našeho chování a naší energie na naše okolí.

Jak si myslíte, že energoinformační pole ovlivňují naše emoce a naše energie?

Jakým způsobem se projeví energie silných (světelných) bytostí v poli planety a okolí?

Jaký díl zodpovědnosti neseme za naše chování a naši tvorbu?

A co můžeme udělat proto, abychom přispěli svým dílem k celkové proměně, tedy transformaci?

Vím, že si teď asi poprvé uvědomujete, že všechno okolo nás i v nás je energie a že se tyto energie navzájem ovlivňují, nebo-li na sebe působí. Tuto definici známe z hodin fyziky. Tělesa se navzájem ovlivňují a mohou tak měnit své vlastnosti a blá blá blá blá 🙂 Fyzika pro šestý ročník základní školy.

Pro pořádek zde uvedu celou definici: „Jestliže působí jedno těleso na druhé, působí současně i druhé těleso na první. Působení těles je vždy vzájemné. Působení těles na dálku je zprostředkováno silovým polem. Při vzájemném působení těles dochází k jejich deformaci – změně tvarů a rozměrů těles působením síly. Deformace může být trvalá nebo dočasná.“

Dovolím si teď položit znovu výše zmíněné otázky znovu, ale tentokráte s pochopením vzájemného působení v našem vztahu k okolí.

Jak si tedy myslíte, že energoinformační pole ovlivňují naše emoce a naše energie?

Jakým způsobem se projeví energie silných (světelných) bytostí v poli planety a okolí?

Jaký díl zodpovědnosti neseme za naše chování a naši tvorbu?

A co můžeme udělat proto, abychom svým dílem přispěli k celkové proměně, tedy transformaci?

A tedy poslední otázka mířená přímo na solar a na střed naší duše:

Jakým způsobem budu nyní tvořit svůj život a své energie?

S láskou Tínka