Sídlo firmy: Tina Energy - Záruka Energie s.r.o. Bezručova 2246/31, Pod Bezručovým vrchem, 794 01, Krnov, IČO: 14412594
+420 773 735 826
magickakuchyne@email.cz

Jak mít v životě, co potřebuji aneb kde je zakopaný pes!

Jak mít v životě, co potřebuji aneb kde je zakopaný pes!

Vše, co se nám v našem životě nedaří, má svou příčinu. Málokdo si uvědomuje, že na počátku všeho je energie. Nějaký pocit, který jsme už v podobné situaci vnímali a naučili jsme se s ním tuto situaci tvořit.

Důležité je vědět, že na počátku ani nemusel být tento pocit, čili tato emoce, naše. Mohla to být emoce naší nešťastné maminky, vzteklého tatínka, utrápené babičky, někoho, kdo byl naším vzorem a naučil nás svým chováním tvořit stejnou situaci, tedy žít podle daného vzoru a danou situaci prožívat s naprosto totožnými pocity.

Jsem lektorkou a koučkou generačních vzorců už skoro 10 let a za tu dobu jsem viděla mnoho utrápených klientek, které nebyly schopné pochopit, proč nemohou změnit své chování i přesto, že již na sobě dlouhou dobu pracují.

Jak se vlastně tvoří v našem životě realita, tedy určitá zkušenost?

Každa situace se skládá ze souboru generačních programů a vzorců chování a emočních reakcí na nastalou situci. Všechno, co prožíváme, má svůj prvotní impulz, tedy myšlenku jako příčinu vzniku a svůj následek ve formě daného projevu. Na každou situaci jsme zvyklí nějakým způsobem pohlížet, tedy hodnotit ji a naučeným způsobem posuzovat a následně ji tvořit. Dokud se významným způsobem nezmění alespoň jedna z těchto částí, tedy náš pohled, myšlenka nebo reakce na danou překážku, nemůže se daná situace začít měnit. V takovém případě stojíme na místě, tedy cyklíme v daném problému. Tento cyklus můžeme nazvat „cyklem nevědomí“. Tedy stav, v němž si neuvědomuji žádnou z částí z procesu, který tvoří můj „neřešitelný problém“.

Jakým způsobem mohu změnit do této chvíle nezměnitelné?

Nejprve je potřeba si začít situaci, kterou prožívám, plně uvědomovat a být ochoten (na) se na ni podívat novým úhlem pohledu a následně ji změnit tím, že změním svou reakci. Jinými slovy, je potřeba začít tvořit zcela odlišným způsobem. Nepodlehnout naučenému vzorci chování, ale zcela vědomě změnit každou část procesu tvorby. Jedině tak se může změnit to, co v tuto chvíli prožíváme.

Jaké nástroje pro změnu potřebuji?

  • Mně se osvědčil mentální koučink, který mi pomáhá změnit myšlenku, tedy prvotní impulz a překonat generační vzorce z mé rodiny.
  • Osobní a životní koučink mi pomohl změnit mé emoční reakce.
  • Silná vůle a pochopení procesu tvorby mi dalo energii v mém úsilí setrvat.

Pak se můj život změnil tak, jak jsem si to sama přála, protože jsem začala tvořit to, co chci a ne to, co nemohu změnit!

S láskou Tínka