Tajemství životní energie, tajemství života.

Tajemství životní energie, tajemství života.

Životní energie je základním stavebním kamenem našeho zdraví. Pokud jsme unavení, naštvaní, nemocní, či bezmocní, nemáme dostatek energie na výkon, tedy pro realizaci, akci, či tvorbu toho, co v danou chvíli potřebujeme.

Co vlastně ovlivňuje životní energii a její správnou hladinu?

Jsou to nezdravé pocity a emoce, myšlenky, návyky, stres, konzumace škodlivých potravin, používání chemických potravin, přípravků a léků, nezdravé prostředí, nezdravé vztahy a nezdravý přísup k sobě samým.

Ve zkratce jsme nejen to, co jíme, ale i to, co si myslíme, co cítíme, co vnímáme, co používáme, tvoříme i kde se nacházíme.

Jak vlastně životní energie funguje?

Životní energii má každý člověk, který v tuto chvíli žije. Její hladina je v případě 100% harmonie konstantní. Ovšem jakýkoliv výkyv z klidové hladiny nám energii ubírá. Když se rozčílíme, bojíme, cítíme se bezmocně, bojujeme, nebo nejsme schopni vyřešit jakoukouliv situaci, o energie okamžitě přicházíme a její hladina začne klesat. Pokud se k nezdravému chování a pocitům přidá ještě nezdravá strava, která má sama o sobě minimum energie, tak se cítíme špatně a nejsme schopni podávat maximální výkon. Tedy v danou chvíli realizovat – konat, co potřebujeme.

Jak stavům únavy a dnům bez energie předcházet?

Není to tak těžké, jak se na první pohled může zdát. Vlastně by stačilo se rozhodnout starat se o své emoční a mentální zdraví, být k němu zodpovědní, jíst zdravé potraviny plné energie, mít pozitivní náladu a vytvořit si zdravý vztah k sobě i druhým ve zdravém prostředí.

Ale jak toho všeho dosáhnout?

  1. Rozhodnutí – Pokud se nerozhodneme žít jinak, nic se v našem životě nezmění. Je potřeba si uvědomit, že i neschopnost rozhodnout se pro své zdraví je jeden z nezdravých mentálních vzorců, které jsme převzali od svých rodičů. Priorita č.1 by pro nás měla být vždy a za všech okolností vůle změnit své návyky. To proto, abychom si byli schopni maximálně vychutnat každou chvíli svého života.

Chcete si vychutnat každou chíli vašeho života?

Pokud ano, gratuluji. Právě jste se si uvědomili, že chcete na sobě začít pracovat. Pokud jste zaváhali, nemáte svůj život a sebe rádi natolik, aby vám to stálo za to.

Proč tomu tak je?

Důvodů může být celá řada. Mohli jste prožít v dětství situace, které vás zbavily touhy po zdraví a úspěchu. Mohli jste být svědkem nezdravého chování vašich rodičů nebo lidí ve vašem okolí a pravděpodobně jste převzali jeden z mnoha vzorců chování, které tento pocit „sebedestrukce“ spouští.

Co teď s tím?

Hledejte souvislosti. Uvědomte si, co spouští tuto emoční reakci a vaši nechuť změnit svůj život a své návyky. Kde jste takové chování vnímali? Co je příčinou nezdravého postoje k sobě samým?

Může to být např. nezdravý vztah vašich rodičů, závisloti, neschopnost se rozvíjet, nátlak, direktivní výchova, pocit bezmoci, či kladení velkých nároků. Uvědomujete si některou z variant? Ano? Uvědomění si tohoto faktu je polovina úspěchu. Teď se stačí jen nadechnout, rozhodnout se tento fakt překonat a z tohoho faktického nezdaru vytvořit příležitost k růstu. Najednou se vaší duši otevřou nové možnosti. Jako byste vzali čistý list papíru a začali psát novou kapitolu svého života.

Pojďme teď společně psát nové kapitoly a tvořit nové zážitky!

Jakým způsobem překonat konkrétní omezení?

Je potřeba si osvojit techniku vnitřního dialogu a schopnost rozpoznat, jaká emoce spouští onu nežádoucí reakci. Je to více méně zodpovědný a vědomý přístup k dané situaci beze strachu z nezdaru a s nadějí a vírou, že dokáži změnit danou situaci, využít ji jako lekci seberozvoje a posunout se na pomyslném žebříčku osobnostního růstu zase o kousek výš.Živé vysílání bude ve středu 4.10.2023 od 21:00 hodin