Sídlo firmy: Tina Energy - Záruka Energie s.r.o. Bezručova 2246/31, Pod Bezručovým vrchem, 794 01, Krnov, IČO: 14412594
+420 773 735 826
magickakuchyne@email.cz

Rubrika: Poselství

Zdraví z přírody, energie, síla a vitalita pro život! Soběstačnost, zdravé recepty, Raw, Bio, Vegan, Domácí výroba, Ekodrogerie a udržitelná domácnost. Více na webu...

Poselství černé labutě

Definice: Černá labuť nebo teorie černé labutě je metaforou popisující důležité neočekávané události, které mají významný dopad na společnost. Tyto události se odchylují od toho, co je běžné, a proto je obtížné je předvídat. Často se objevují snahy tyto události ze zpětného pohledu racionalizovat. Obraz nese odkaz pro březen roku 2024. Energii jsem zachytila včera…
Více

Poselství sopečné aktivity

Matka Země se rozhodla nerespektovat život na Zemi. Proč tomu tak je? Co se děje v jejich energiích? Na co tak silně reaguje? Proč soptí? Možná bychom se měli zamyslet nad svým chováním k přírodě. Kdyby proti nám stál člověk a ne celá rozzuřená planeta, napadlo by nás zamyslet se nad tím, čím jsme si…
Více

Energie roku 2024 s poselstvím duše

Čeká nás hojnost, láska, respekt, svoboda, pokora a otevřené vědomí. Hojnost v zážitcích, které nám otevírají nový pohled na sebe i na svět. Hojnost prožitků, které dokáží změnit naši realitu a umění tvořit svůj život skrze otevřené vědomí. „Láska je víc, než jsi ochoten cítit. Touha je míň, než jsi ochoten si připustit a svoboda…
Více